Izreke – Samuel Ullman

Objavljeno: 13.01.2013 | Teme: Izreke
Izreke – Samuel Ullman

Starenje se ne očitava samo u određenom broju godina koje živimo, već u napuštanju ideala. Godine nam bora kožu, no gubitak veselja stvara bore na duši.
Samuel Ullman


Samuel Ullman