Izreka – Robert Fulghum

Objavljeno: 17.11.2012 | Teme: Izreke
Izreka – Robert Fulghum

Ne brini se ako te djeca ne slušaju; Brini se zato što te uvijek gledaju.


Robert Fulghum