Izreka – P. Coelho

Objavljeno: 24.10.2012 | Teme: Izreke
Izreka – P. Coelho

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima:da bude veseo bez razloga,da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.


P. Coelho