Izreka – Franklin P.Jones

Objavljeno: 13.11.2012 | Teme: Izreke
Izreka – Franklin P.Jones

Od djece možete puno toga naučiti.Na primjer,koliko strpljenja imate.


Franklin P.Jones