Izreka – A.Graf

Objavljeno: 12.11.2012 | Teme: Izreke
Izreka – A.Graf

Žalostan je čovjek u kojemu nije ostalo ništa dječje.


A.Graf